Savaş Çekici > Flames of War

Flames of War Ordu Kurulumları

(1/1)

Barbar139:
Flames of War
Ordu KurulumlarıMinyatür oyunlarında çoğu zaman sizi çeken, oyunun kuralları, oynadığınız senaryolar ve diğer her şeyden öte sahip olduğunuz minyatürler ve ordunuzdur. Onları boyamak için geçirdiğiniz zaman ve ordunuzu kurarken yaptığınız puan hesapları, minyatürlerinizi adeta sizin birer parçanız haline getirir. O nedenle başlangıç rehberinin ikinci adımını, ordu kurulumlarına ayırıyorum.

Temel olarak üç tip ordu kurabilirsiniz; piyade, mekanize piyade ve tank. Ben önce elimden geldiğince bunlar hakkında zırvalayıp, sonrasında diğer seçeneklere kısaca değineceğim.

Piyade Ordusu

Piyade, orduların belkemiğidir. Tüm ordularda, geniş alanları kontrol etme, bölgeyi tam anlamıyla ele geçirme ve savunma konularında görev piyadenindir. Flames of War’da da piyade aynen bu görevi yapıyor, birliklerinde diğer ordulardan daha fazla takım ve ordusunda daha fazla birlik sahaya koyarak bölgeye yayılıyor ve özel görevli senaryolarda savunan tarafı oynuyor. Piyade orduları genel olarak, en fazla sayıda ve en çeşitli destek birliklerine sahip ordulardır. Ancak destek seçenekleri çok fazla olsa da, bunlardan sadece küçük bir kısmını sahaya getirebilirler.

Piyade ordularında ana savaş grupları, haliyle piyade takımlarıdır. Bunlar çoğu zaman Rifle veya Rifle/MG takımları olurlar ve yanlarına küçük destek takımları alabilirler. Bir veya birkaç makineli tüfek, anti tank tüfekleri veya bazukalar, hafif havan topu takımları bu desteklerin en bilinenleridir. Alman ordusu gibi iyi ekipmanlı ordularda, sıradan piyade gruplarının bile yanlarına alabileceği zırhsız taşıyıcı kamyonlar vardır ve bunlar gerektiğinde çok değerli olabilir.

Piyadenin en önemli avantajlarından biri de, komuta grubunun birçok seçeneği de beraberinde getirip, bunları en ihtiyaç olan yere vermesidir. Oyunda “Sniper” kullanabilen tek ordu piyadedir. Komuta grubu, yanına büyük veya orta düzeyde anti tank silahları, makineli tüfek veya havan topu takımları, çoğu zaman savaşlarda çok kritik rol oynayan mühendis grupları ve uçaksavar silahları alabilir. Bu ek takımlar, en kritik birliklere ayrı ayrı destek olarak verilebilir. Örneğin 4 takımlık bir makineli tüfek grubu almak yerine, komuta grubunun yanında getirebildiği 2 makineli tüfeği birliklerinize dağıtıp artan puanı başka şekilde kullanabilirsiniz.

Destek grupları çok çeşitlidir demiştik. Piyade orduları, en ağır tanktan en hafifine, en ağır antitank silahından uçaksavara, süvariden mühendise, roket bataryasından topçu tugayına kadar birçok desteği yanında getirebilir. Bunların çoğu ordunuzda farklı yerler tutsa da, bazılarından sadece birini seçmeniz gerekir. Burada, ordunuza yönelik karar vermeniz ve en çok ihtiyaç duyacağınız açığı kapatmanız gerekir. Hafif tanklar az puanlı ve piyadeyi destekleyen çok önemli bir yardımcıdır, ancak daha güçlü tanklar düşman üzerinde daha fazla baskı kurmanızı sağlayabilir. Seçim tamamen oyun stilinize bağlıdır.

Özetle piyade ordusu, savunma görevlerini üstlenen, şehir savaşlarında en fazla avantaja sahip olan ve en çeşitli seçenekleri sunan ordudur. Bunun bedelini taşıyıcılarının az veya zayıf olması ve tank desteği gruplarının kısıtlı olması ile öder.

Mekanize Piyade Ordusu

Mekanize piyade, düşman hattını yaran tank birliklerinin ilerledikleri noktaları dolduran, tankların hızına yetişerek ana ordunun önüne geçen ve düşmanı çembere almakta en kritik rolü oynayan elementtir. Senaryolarda tank ordularına karşı savunma görevi yaparken, piyade birlikleriyle saldıran taraf olarak karşılaşır. Neredeyse tüm grupların zırhsız taşıyıcı alabilmeleri orduya büyük bir hız kazandırırken, zırhlı taşıyıcılar da hem piyadeyi korur, hem de üstlerindeki makineli tüfekler düşman piyadesini susturur.

Mekanize piyadenin komuta grubu seçenekleri piyadeninki kadar fazla değildir. Çoğu zaman yanına sadece birkaç ek takım alabilir ve bunlar genelde uçaksavardır. Havan topu ve hafif anti tank silahı taşıyan zırhlı takımlar diğer seçeneklerdir.

Ana savaş grupları, çoğu zaman zırhlı taşıyıcılara binmiş rifle/mg takımlarıdır. Rifle grupları hareket ettiklerinde daha zor ateş ederken, rifle/mg takımları gerektiğinde hareketsiz kalıp 2, gerektiğinde de hareket edip 1 atış yaparak hem savunma hem de saldırı sırasında kullanılabilir. Zırhlı taşıyıcılar genelde en küçük antitank silahlarıyla bile sarsılsalar da sıradan makineli tüfek veya mermi atışlarına karşı tamamen koruma sağlayarak, desteksiz kalmış düşman piyade gruplarının üstüne yürümekte birebirdir. Çoğu ordunun mekanize piyade grupları “Veteran” ya da “Trained” olduğundan, zırh açıklarını vurulmayarak örtmeye çalışırlar.

Destek grupları yine ordunun geneline uyacak şekilde hareketlidir. Mekanize piyade, piyade ordularından belki daha az çeşitte ancak kesinlikle daha fazla sayıda zırhlı araç ve tank desteği alır. Ağır tanklar düşmana ön saldırıyı gerçekleştirirken, hafif zırhlılar düşmanın çevresini sarabilir, mekanize piyade de son darbeyi vurmak için hücuma kalkabilir. Alabildikleri çeşitli antitank silahları, tank yok edici zırhlılar ve mühendis takımları, tank ordularına karşı savunma savaşı yaptıkları zamanlarda mekanize piyadenin en önemli desteğidir. Hareketlilikleri ve sayısal üstünlükleri, çevrelerinin sarılmasını önlerken antitank silahları, düşman tank ilerleyişini durduracak zamanı kazandırabilir.

Mekanize piyade, çok çeşitli amaçlarda kullanılabilen, bir kez ustalaştıktan sonra hem saldırı hem savunma görevlerinde oldukça güvenilir listeler ve oyunlar çıkarabilen bir ordudur.

Tank Ordusu

2. Dünya Savaşı’nda tanklar ordunun ana vurucu gücüdür. Masada bile karşınıza güçlü düşman tanklarının minyatürleri konduğunda endişelenirsiniz. En ağır antitank silahlarına, en güçlü tank avcısı zırhlılara bile sahip olsanız, “ya ben onu vurmadan o benim her şeyimi avlarsa” düşüncesi içinizi tırmalar. Tanklar ordusu, oyunun hücum eden tarafıdır.

Tank ordularında komuta grupları ya tek tanktan ya da iki tanktan oluşur. Bazı ordularda, bozulan tankları tamir edebilen araçlar, tank kumandanları ile birlikte gelir. Çoğu tank ordusunun kuralı, ana savaş grubundaki tankların birkaçının ya da en az birinin, komutanın kullandığı tanktan oluşmasıdır. Bu aynı zamanda, kumandanın ona en ihtiyaç olan birlikle hareket etmesini ve bu birlik içinde kolayca ayırt edilmemesini sağlar.

Ana savaş grupları, en az iki tank grubunu içerir. Çoğu zaman bunlar ya hepsi ya da büyük kısmı aynı tank çeşidinden oluşmalıdır. Bu nedenle tank ordusuna başlayacak oyuncuların iyi hangi tankı kullanacakları konusunda iyi karar vermeleri gerekiyor. Genel olarak, savaşın ve oyunun imza tankları (Panzer IV, Sherman, T-34) ana savaş grupları için hem zırh hem özellik bakımından güvenilir tanklardır. Tanklar hiçbir şey için muhteşem değildir, ancak her görevi yerine getirebilen ve düşmana tek başlarına kafa tutabilen tek elementtir. Genel özellikleri ön zırhlarının yüksek, yan zırhlarının düşük olmasıdır. Silah olarak birkaç makineli tüfek ve ortalama bir antitank değerine sahip topları vardır. Topları, daha hafif zırhlı araçlara karşı etkili ve siper içindeki silahları avlamakta iyi olsa da, genelde ağır zırhlı tanklara karşı etkisizdir.

Destek olarak aldıkları gruplar bu açığı kapatacak şekildedir. Tank avcısı ekipler veya “Assault Gun” olarak adlandırılan daha hafif zırhlı ancak güçlü topu olan tanklar, düşman ağır zırhlılarının sizin tank ekiplerinizin önünü kesmesini engeller. Tanklar, yanlarında tanka karşı etkili el bombaları, antitank tüfekleri veya hafif antitank silahları taşıyan piyadeye de doğrudan hücum etmekten çekinmelidir. Bu nedenle yanlarına piyade veya topçu desteği alarak saldıracakları bölgedeki silah takımlarını temizlemelidirler.

Oyunda piyade oynamak görece kolaydır, genellikle yapmanız gereken en önemli şey sahaya iyi yerleşmektir. Manevralarınız kısıtlı olduğu ve savunmada kaldığınız için bulunduğunuz noktayı tutmaya ve düşmanın hattınızı yarmasını engellemeye çalışırsınız. Tank için durum daha karışıktır, hangi noktadan saldıracağınızı, hangi birliklerle ne taraftan ilerleyeceğinizi çok iyi tespit etmeniz gerekir. Oyunla ilgili forum ve makalelerde de ağırlık piyade tartışmalarından çok tank taktikleri üzerinedir. Tank ordusu oyuncuya bir yandan güven verirken, diğer yandan onu çok kafa yormaya zorlar.

Dağcı-Paraşütçü-Komando Bölükleri

Bu üç gruba dahil olan birliklerin hepsini “elit” birlikler olarak adlandıracağım. Elit birlikler, en zor görevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş, az ekipmana sahip ancak bunları en iyi şekilde kullanan gruplardır. Genel olarak hepsi “piyade ordusu” sınıfına girseler de, kuralları ve alabilecekleri destekler sıradan piyadeden farklıdır. Elit birliklerin çoğunun, oyunun en iyi özelliklerine sahip “Fearless-Veteran” olmaları dışında ek kuralları da vardır. Diğer ordular destek birlikleri yok edildikçe geri çekilmek zorunda bırakılabilirken elit birlikler destek ünite kayıplarını önemsemez, yakın dövüşte normalden daha iyidirler veya kuralların diğer üniteler için “aşılamaz” kabul ettiği yükseltilere tırmanabilirler. Sayıları her zaman çok azdır ve alabildikleri destekler çok sınırlıdır, ancak bu bölüklerden biriyle oynuyorsanız zaten bunları göze almış ve bu ortamda bile kazanmaya kendinizi motive etmiş olmalısınız.

Mühendis Bölüğü

Çoğu ordunun mayın tarlalarını temizlemek, dikenli telleri aşmak, siper kazmayı kolaylaştırmak veya tankların gözünü korkutmak için mühendis desteğine ihtiyacı vardır. Mühendis bölükleri, tamamı savaş mühendislerinden oluşan birlikleri kapsar. Mühendis olup aynı zamanda paraşütçü veya mekanize olarak yapılanan bölükler de vardır. Mühendislerin en iyi yaptıkları şey siper ve şehir savaşlarında üstünlük sağlamaktır. Standart makinalı tüfekler ve havan toplarına ek olarak, lav silahı ve hafif makinalı tüfek gibi yakın mesafede büyük avantaj sağlayan silahlara çoğunlukla ek puan harcamadan erişirler. Piyade yapılanmasındaki mühendis bölükleri genel olarak diğer birçok gruptan destek alabilirken, mekanize ve paraşütçü olanların destekleri sınırlıdır. Zaten bu gruplar da elit birlikler gibi kendi kendilerine yetebilecek şekilde düzenlenmiştir.

İstihbarat Bölüğü

İstihbarat birlikleri de ordulara destek olarak alınabilen gruplardır. Ana savaş gruplarının istihbarat birliklerinden oluşması ise işleri biraz değiştirebilir. İstihbarat ünitelerinin kuralları normal takımlarınkinden farklıdır, çoğu zaman ordunun özel kurallarına da uymazlar. Bu gruplar, düşmanın yerini açık edip diğer ünitelerin onları daha kolay vurmasını sağlayabilir, düşmanın tuzak kuran ünitelerinin de orduya fazla yaklaşmasını engelleyebilirler. İsterlerse, düşman ateşine maruz kaldıklarında geri çekilmeyi seçebilir ve çok az atış yiyerek kurtulabilirler. İstihbarak bölükleri açısından oyun tam ters şekildedir, normalde destek birlikleri, ana savaş birliklerinin oyunu kazanması için çalışırken, istihbarat bölüğü oyuncuları ana savaş grupları ile destek birliklerine arka çıkarlar.

Süvari Bölüğü

Atlar 2. Dünya Savaşı’nda halen yük taşıması için yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle tekerleğin ilerleyemediği çamurlu arazide, genelde ağır silahları çekmenin tek yolu atlardır. Süvari bölükleri ise atların doğrudan savaş alanında kullanıldığı dönemleri geri getirir. Hızları piyadenin çok üstündedir ve mekanize taburları bile geçebilirler. Normal ünitelerin ilerleyemedikleri ağır ateşte bile, yerlerinde durmanın kesin mağlubiyet olduğunu bildiklerinden düşmana doğru durmadan koşarlar. Alabildikleri birçok tank desteği seçeneğiyle, süvarinin tanklara karşı olan etkisizliğini karşılar ve her an yapabildikleri at-in, at-bin seçeneğiyle oyunun gidişatına en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışırlar.

Piyade Tankı-Hafif Tank-Birleşik Tank Bölükleri

Ağır veya orta derece zırhlı standart tank ordularının dışında, bu tanklar ile daha hafif zırhlı tankların karışımını oluşturan listeler de vardır. Bu listelerde fark, ana savaş gruplarının genelde hafif zırhlı tanklardan oluşması, destek birliklerinin ağır tank veya tank avcısı gruplarından sağlanmasıdır. Bu listelerin kurulumları ülkelere göre farklılık gösterebilir, bir tarafta piyadeyi desteklemek üzerine kurulmuş tank listeleri varken diğer tarafta ağır-hafif tankların karışımını kullanan ancak destek seçenekleri tank orduları gibi sınırlı olan listeler bulunur. Listelerin kuruluş amacı doğrultusunda uyguladıkları strateji de değişir. Piyade tankı listeleri tankları destek olarak görüp zorlayıcı güç olarak piyadeyi kullanırken birleşik bölükler ana savaş gruplarını çok farklı tank çeşitleri arasından seçebilir.

DNA Maniac:
Bu da harika olmuş, eline sağlık!

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git